Att tänka på vid skada

Att tänka på vid skada och när du lämnar fordonet till oss:

  • Anmäl snarast skadan till dit försäkringsbolag (se länkar)
  • Boka tid hos oss och ta med brev från försäkringsbolag som innehåller skadenummer och eventuellt andra papper av vikt när du lämnar bilen
  • Töm bilen på värdeföremål och ta av takboxar etc innan inlämnandet
  • Om möjligt tvätta fordonet innan inlämnandet

Komihåg:

  • Viltolycka, Smitning och Parkeringsskada ska du ALLTID anmäla till polisen

Länkar försäkringsbolag: